گیاه Papaver nudicaule

Papaver nudicaule
-
1
L.
Arctic Poppy
1
Papaveraceae

عکس

0.3
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد اسکوربوت
ضد درد
محرک تعریق

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ