گیاه Papaver rhoeas

Papaver rhoeas
خشخاش زراعی
3
L.
Corn Poppy
3
Papaveraceae

عکس

0.6
0.15
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
خواب آور
سرطان
ضد درد
قاعده آور
مقوی، تونیک
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
برگ
رنگ خوراکی
روغن
گل

سایر موارد استفاده

جوهر
خوشبوکننده
ماده رنگ