گیاه Parietaria judaica

Parietaria judaica
گوش موش افشان
3
L.
Pellitory Of The Wall
1
Urticaceae
P. officinalis. Auct non L. P. ramiflora.

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
خنک کننده
صفرا آور
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پاک کننده