گیاه Paris quadrifolia

Paris quadrifolia
-
2
L.
Herb Paris
0
Trilliaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تمیزکننده زخم
چشمی
ضد روماتیسم
مخدر
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
هومئوپاتی

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ