گیاه Passiflora incarnata

Passiflora incarnata
پیچ ساعتی
3
L.
Maypops
3
Passifloraceae

عکس

6
0
همیشه سبز
بالا رونده
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خواب آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
شکایات یا مشکلات زنان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض
محرک تعریق
مخدر
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
گل
میوه