گیاه Pastinaca sativa

Pastinaca sativa
-
1
L.
Parsnip
4
Umbelliferae
Peucedanum sativum.

عکس

1
0.25
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضماد

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

حشره کش
دورکننده