گیاه Perideridia gairdneri

Perideridia gairdneri
-
2
(Hook.&Arn.)Mathias.
Yampa
5
Umbelliferae
Carum gairdneri

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
چشمی
ضد نفخ
قفسه سینه
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه