گیاه Petroselinum crispum tuberosum

Petroselinum crispum tuberosum
-
3
(Bernh.)Crov.
Hamburg Parsley
4
Umbelliferae
P. crispum radicosum. Baill.

عکس

0.6
0.3
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
خلط آور
شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
دورکننده