گیاه Peucedanum officinale

Peucedanum officinale
رازیانه کوهی
2
L.
Hog's Fennel
0
Umbelliferae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
قفسه سینه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)

سایر موارد استفاده

صمغ