گیاه Peucedanum ostruthium

Peucedanum ostruthium
-
2
(L.)Koch.
Masterwort
1
Umbelliferae
Imperatoria ostruthium. L.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پوست
تب بر
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

ادویه
برگ