گیاه Peucedanum praeruptorum

Peucedanum praeruptorum
-
2
Dunn.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
خلط آور
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد قارچ
ضد نفخ