گیاه Phellodendron amurense

Phellodendron amurense
-
3
Rupr.
Amur Cork Tree
3
Rutaceae

عکس

12
15
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پایین آورنده قند خون
پوست
چشمی
خلط آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
صفرا آور
ضد باکتری
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
چوب پنبه
حشره کش
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ