گیاه Philadelphus lewisii

Philadelphus lewisii
-
1
Pursh.
Mock Orange
0
Hydrangeaceae

عکس

3.6
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد روماتیسم
ضد هموروئید، ضد بواسیر
ضماد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب
صابون