گیاه Phormium cookianum

Phormium cookianum
-
0
Le Jolis.
Wharariki
3
Agavaceae
P. cookianum. Le Jolis. P. hookeri.

عکس

1.2
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

آدامس
جایگزین قهوه
شهد

سایر موارد استفاده

چسب
صمغ
فیبر