گیاه Phormium tenax

Phormium tenax
-
0
J.R.Forst.&G.Forst.
New Zealand Flax
5
Agavaceae

عکس

3
2
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
بله
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

آدامس
جایگزین قهوه
شهد

سایر موارد استفاده

الکل
تانین
چسب
سبد
صمغ
فیبر
کاغذ
ماده رنگ