گیاه Phyllostachys arcana

Phyllostachys arcana
-
0
McClure.
Half-Black Bamboo
3
Gramineae

عکس

0
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

چوب