گیاه Physalis angulata

Physalis angulata
-
1
L.
Cutleaf Ground Cherry
3
Solanaceae

عکس

0.75
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
خلط آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
میوه