گیاه Physalis pubescens

Physalis pubescens
-
1
L.
Ground Cherry
4
Solanaceae
P. barbardense. P. florida.

عکس

0.45
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد تب
ضد کرم، کرم کش
قفسه سینه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه