گیاه Physalis viscosa

Physalis viscosa
-
2
L.
Sticky Ground Cherry
4
Solanaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه