گیاه Phytolacca acinosa

Phytolacca acinosa
-
3
Roxb.
Indian Poke
2
Phytolaccaceae

عکس

1.5
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
خلط آور
ضد آسم
ضد باکتری
ضد سرفه
ضد قارچ
ضد کرم، کرم کش
ضد ویروس
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

جوهر