گیاه Phytolacca esculenta

Phytolacca esculenta
-
2
Van Houtte.
-
2
Phytolaccaceae
P. acinosa esculenta. P. kaempferi.

عکس

1
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
سقط آور
ضد آسم
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد سرفه
ضد قارچ
ضد ورم
کاهنده فشارخون
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

جوهر