گیاه Pimpinella anisum

Pimpinella anisum
انیسون، بادیان رومی، آنسیون
3
L.
Aniseed
3
Umbelliferae

عکس

0.45
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور
شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
قفسه سینه
محرک
مقوی معده
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش
خوشبوکننده
دورکننده
مراقبت از دندان