گیاه Pimpinella saxifraga

Pimpinella saxifraga
جعفری کوهی صخره دری
2
L.
Burnet Saxifrage
2
Umbelliferae

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پوست
چشمی
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تومور
ضد نفخ
قابض
قاعده آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ