گیاه Pinguicula vulgaris

Pinguicula vulgaris
-
2
L.
Butterwort
1
Lentibulariaceae

عکس

0.08
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد سرفه
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

بستن شیر سویا (ساخت پنیر)

سایر موارد استفاده

ماده رنگ