گیاه Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus
مصطکی
2
L.
Mastic Tree
2
Pistaciaceae

عکس

5
3
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

آدامس
ادویه
روغن

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

تانین
ذره بین
رزین
روغن غیر خوراکی