گیاه Plantago australis

Plantago australis
-
2
Lam.
Mexican Plantain
1
Plantaginaceae

عکس

0.2
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ