گیاه Plantago camtschatica

Plantago camtschatica
-
2
Cham.
-
1
Plantaginaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ