گیاه Platanus occidentalis

Platanus occidentalis
چنار آمریکایی
2
L.
Buttonwood
1
Platanaceae
P. hispanica. Hort (pro parte). P. macrophylla. Hort. (pro parte). P. vulgaris angulosa.

عکس

30
30
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
-
بله
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
ضد روماتیسم
ضماد
قابض
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب