گیاه Platycodon grandiflorus

Platycodon grandiflorus
-
3
(Jacq.)A.DC.
Balloon Flower
2
Campanulaceae
Campanula glauca. Thunb. C. grandiflora.

عکس

0.5
0.4
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پایین آورنده قند خون
پایین آورنده کلسترول خون
خلط آور
ضد سرفه
ضد کرم
ضد ورم
قابض
مقوی معده
مقوی، تونیک
همولیتیک

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه