گیاه Pleioblastus hindsii

Pleioblastus hindsii
-
0
(Munro.)Nakai.
-
3
Gramineae
Arundinaria hindsii. Bambusa erecta. Thamnocalamus hindsii.

عکس

3.5
0
همیشه سبز
بامبو
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

پرچین
پشتیبانی از گیاهان (قیم)
ساخت آلات موسیقی