گیاه Podocarpus nivalis

Podocarpus nivalis
-
0
Hook.f.
Alpine Totara
3
Podocarpaceae

عکس

3
5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین