گیاه Podophyllum peltatum

Podophyllum peltatum
-
4
L.
American Mandrake
4
Podophyllaceae

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

زگیل
سرطان
سیتواستاتیک
شکایات یا مشکلات زنان
صفرابر ( ضد یرقان)
مسهل (تخلیه رقیق فراوان)
مسهل (شدید)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش