گیاه Podophyllum versipelle

Podophyllum versipelle
-
3
Hance.
-
4
Podophyllaceae

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

سرطان
سیتواستاتیک
صفرا آور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

میوه