گیاه Polygonatum odoratum

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Solomon's Seal
Author: (Mill.)Druce.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف: P. anceps. P. officinale. P. vulgaris.
ارتفاع گیاه (متر) : 0.85
پهنای کانوپی (متر) : 0.3

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: سایه کامل، نیمه سایه
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: بله
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها، خودگشنی
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
ریشه
آرامبخش
پایین آورنده قند خون
چشمی
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد تومور
ضد سرفه
متفرقه
مدر، ادرارآور
مقوی قلب
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
گل