گیاه Polygonum aviculare

Polygonum aviculare
علف هفت بند
3
L.
Knotweed
2
Polygonaceae
P. heterophyllum. P. littorale.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
تب بر
تنگ کننده عروق
خلط آور
دافع سنگ ادراری
صفرا آور
ضد کرم
ضد ورم
قابض
قی آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای

سایر موارد استفاده

ماده رنگ