گیاه Polypodium glycyrrhiza

Polypodium glycyrrhiza
-
2
Eaton.
Licorice Fern
1
Polypodiaceae

عکس

0.45
0.45
-
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد نفخ
قفسه سینه
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است

استفاده خوراکی

ریشه