گیاه Pontederia cordata

Pontederia cordata
-
1
L.
Pickerel Weed
3
Pontederiaceae

عکس

0.75
0.45
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری

استفاده خوراکی

بذر
برگ