گیاه Populus euphratica

Populus euphratica
پده
1
Olivier.
-
0
Salicaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد التهاب
ضد درد
ضد کرم، کرم کش

سایر موارد استفاده

چوب
متفرقه
هورمون ریشه زایی