گیاه Primula auricula

Primula auricula
-
1
L.
-
0
Primulaceae

عکس

0.15
0.15
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین