گیاه Primula elatior

Primula elatior
-
2
(L.)Hill.
Oxlip
2
Primulaceae

عکس

0.3
0.15
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
متفرقه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ