گیاه Primula involucrata

Primula involucrata
-
2
Wall.
-
0
Primulaceae

عکس

0.3
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل