گیاه Psoralea argophylla

Psoralea argophylla
-
1
Pursh.
Silverleaf Scurf Pea
2
Leguminosae
Pediomelum argophyllum. (Pursh.)J.Grimes.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
سبد