گیاه Psoralea macrostachya

Psoralea macrostachya
-
1
DC.
Large Leather Root
2
Leguminosae
Hoita macrostachya. (DC.)rydb.

عکس

1
0
-
چندساله
-
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

فیبر
ماده رنگ