گیاه Ptelea trifoliata mollis

Ptelea trifoliata mollis
-
3
Torr.&A.Gray.
Hop Tree
2
Rutaceae
P. tomentosa.

عکس

6
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب