گیاه Pteridium aquilinum

Pteridium aquilinum
کرف، سرخس عقابی
2
(L.)Kuhn.
Bracken
2
Polypodiaceae
Pteris aquilina.

عکس

1.2
2
-
سرخس
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
خنک کننده
ضد استفراغ
ضد کرم
ضماد
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

بسته بندی
پر کردن (بالش، تشک و غیره)
پوشش جعبه های براق، سبد و غیره
چسب
دورکننده
زیست توده
ساخت سقف
سبد
صابون
فتیله/مواد آتش زا
کمپوست
ماده رنگ