گیاه Pulmonaria officinalis

Pulmonaria officinalis
علف قوش
3
L.
Lungwort
3
Boraginaceae
P. maculosa.

عکس

0.3
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

چشمی
خلط آور
ضد تومور
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین