گیاه Quercus aucheri

Quercus aucheri
-
2
Jaub.&Spach.
Boz-Pirnal Oak
4
Fagaceae

عکس

5
4
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
دورکننده