گیاه Quercus libani

Quercus libani
بلوط لبنانی، یوول
2
Olivier.
Lebanon Oak
2
Fagaceae

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
دورکننده