گیاه Quercus marilandica

Quercus marilandica
-
2
Münchh.
Blackjack Oak
2
Fagaceae
Q. cuneata. Q. nigra. non L.

عکس

10
7
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده
زغال چوب
سوخت