گیاه Quercus prinus

Quercus prinus
-
2
L.
Rock Chestnut Oak
4
Fagaceae
Q. montana. Willd.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دکمه
دورکننده
ماده رنگ